Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Пощенска пратка"

Чл.15. Данни за Администратора

15.1. Администраторът, осигуряващ функционирането на платформата OLX е „Наспърс Класифайдс България” ЕООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 175345805.

15.2. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3

15.3 Контакт с Администратора може да се осъществи: 

- на телефонен номер 02/4012641;

- чрез формата за контакт, достъпна тук

- чрез услугата live chat

- на имейл адрес: support@olxbg.zendesk.com

- за въпроси с личните данни: dpo@olx.bg

 

 

Настоящите Общи условия  са приети от Администратора на 10.04.17 г.