Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Редакции и допълнения в "Общи условия"

05.03..2020

Нова точка в Приложение 1: Забранени артикули и услуги

62. Флуорсъдържащи парникови газове (фреони), както и други вещества и артикули, посочени в Приложение II и III от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006.

02.03.2020

Нова точка в Политиката за поверителност:

4.4. За да Ви предоставим услуги посредством OLX API чрез Порталa за програмисти/ разработчици на OLX и за целите на публикуване на обяви чрез OPEN API.

За да предоставим услугите чрез Порталa за програмисти на OLX и за целите на публикуване на обяви чрез OPEN API, обработваме Вашите лични данни в качеството Ви на програмисти, разработчици, потребители или лица за контакт на програмисти/разработчици.

Използването на OLX API изисква предоставянето на определени лични данни от Вашия профил в OLX. Ако желаете да добавите ново приложение в съответствие с Общите условия на Портала за програмисти/разработчици, е възможно да се наложи да ни предоставите допълнителна информация, свързана с Приложението, както и лице за контакт. Предоставянето на тази информация е необходимо за използване на услугата OLX API. Като част от използването на услугата OLX API, ние също обработваме данни за дейността на Програмистите/Разработчиците във връзка с добавените от тях приложения.

Ние обработваме Вашите данни с цел изпълнение на договора, който сте сключили с нас, за да подобрим нашите Услуги, за да предотвратим злоупотреби, както и за да гарантираме, че Приложението отговаря на разпоредбите на приложимото законодателство.

OLX не носи отговорност за законността на обработването на личните данни на Потребителите като част от Приложенията, добавени от Програмистите/Разработчиците. Програмистите/Разработчиците носят отговорност за предоставяне на достоверна информация относно правилата за използване на Приложенията, политиката за поверителност и друга информация, изисквана от приложимото законодателство, с оглед защитата на личните данни. OLX задължава Програмистите/Разработчиците да актуализират и поддържат добавяните от тях Приложения, по-специално да гарантират сигурността на данните на Потребителите, обработвани чрез Приложенията, съгласно приложимите Правила за портал за програмисти/разработчици на OLX.

За да упражните правата си във връзка с личните Ви данни, следва да се свържете директно с Програмиста/Разработчика, лицето за контакт или организацията, посочена в правилата за използване на конкретното Приложение.   

27.01.2020

Промени в Приложение 1: Забранени артикули и услуги, т.57

Стар текстЗабранява се продажбата на слонова кост с произход след 18 януари 1990 г. за африкански слон и 1 юли 1975 г. за азиатски слон. Забранена е и продажбата на слонова кост, датираща преди горепосочените дати – без изискуемия сертификат от Министерството на околната среда и водите, с изключение на „обработените екземпляри“, придобити преди 3 март 1947 г., които могат да бъдат търгувани в ЕС без сертификат (каквото е изискването по Регламент (ЕО) № 338/97). 

Нов текст: Забранява се продажбата на слонова кост и продукти, изработени от такава. Ние от OLX Group сме членове на End Wildlife Trafficking Online и като такива сме отдадени на защитата на биоразнообразието. Не сме в състояние да следим дали законовите изисквания за продажба на слонова кост са изпълнени, поради което си запазваме правото да забраним всички обяви за слонова кост в Платформата. За повече информация относно End Wildlife Trafficking Online посетете www.endwildlifetraffickingonline.org

20.12.2019

Нова точка 22 в чл.8.

Чл. 8. (22) Забранява се публикуването на обяви за недвижими имоти, които не отговарят на публикуваните в обявата описание, снимки и местоположение на имота. Всички обяви, свързани с недвижими имоти, включително публикуваните към тях снимки и описания на имотите, трябва да бъдат поддържани актуални, точни и достоверни по всяко време, в което обявата е активна, като обявата трябва да съдържа най-малко следните параметри: тип на имота, квадратура и етажност, вид на сделката, населено място и квартал, в който се намира имота. Пoтребителят се задължава незабавно да премахва от платформата обявите за имоти, които вече не са актуални, отнасят се за имоти, които вече са закупени или отдадени под наем. В противен случай, Администраторът си запазва правото да премахва обявите в нарушение незабавно и без да посочва причина за това. 

 

Промени в Политиката за поверителност, т.14 

Стар текст: 

Основен надзорен орган е: 

“Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit”

За местни въпроси, свързани със защитата на лични данни, Вашият местен надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни  

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел.: +359 2 915 3580,  факс +359 2 915 3525; 
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/ 

 

Нов текст:

Основен надзорен орган е: 

“Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit”

За местни въпроси, свързани със защитата на лични данни, Вашият местен надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни  

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел.: 
- За справки по постъпили жалби, сигнали и въпроси: 02/91-53-519; факс 02/91-53-525; 
- За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното  законодателство за защита на личните данни: 02/91-53-555

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/ 

 

17.07.2019

Нова точка в чл. 8.10. (21):

(21) Потребителят се задължава да не използва в обявата снимки и изображения, които съдържат визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и ефекти, включително, но не само:
(i) цветни рамки около самите снимки и изображения;
(ii) надписи, гласящи "Промоция", "Разпродажба", "Ликвидация", "Последни бройки" и други подобни изявления, които биха променили потребителското поведение чрез твърдения за изгодност на сделката, намаления на цени, промоционални оферти, уникалност или претенции за качество на предлаганите стоки или услуги, изчерпване на количества, срокове за валидност на дадени условия и пр.;
(iii) визуални ефекти и добавки върху снимките и изображенията с цел привличане на вниманието на потребителите, които видимо открояват визуално съответната обява от останалите обяви в сайта.

11.04.2019

Нова точка в Приложение 1: Забранени артикули и услуги:

т.61: Лекарства и хомеопатични продукти

 

Променена точка 7.13 Стара точка: "При едновременно използване на услугите “Промотиране на обяви чрез промо-опции” и “Увеличаване на Лимита”, Потребителят следва да прецени срока на промо-опцията, която купува, в зависимост от това, след колко време изтича срока на увеличения Лимит за съответната обява. Администраторът не възстановява суми за платени промо-опиции за обяви, чийто увеличен Лимит изтича по-рано от датата на която изтича срока на промо-опцията за съответната обява, нито удължава срока за увеличение на Лимита."

Нова точка: "При едновременно използване на услугите “Промотиране на обяви чрез промо-опции” и “Увеличаване на Лимита“, Потребителят следва да прецени срока на промо-опцията, която купува, в зависимост от това, след колко време изтича срока на увеличения Лимит за съответната обява. Също така, при промотиране на безплатна обява, потребителят следва да съобрази срока на промотираната обява. Администраторът не възстановява суми за платени промо-опиции за обяви, чийто срок изтича по-рано от датата на която изтича срока на промо-опцията за съответната обява, нито удължава срока за увеличение на Лимита."

02.04.2019

Промени в чл.7 

Стар текст: 7.5. Потребителят може чрез SMS да закупи единствено промо-опция за "Обновяване на обява" за сумата от максимум 24 лв. с ДДС за един месец от един телефонен номер.

Нов текст: Потребителят може чрез SMS да закупи промо-опция за "Обновяване на обява", както и допълнителни обяви, за сумата от максимум 24 лв. с ДДС за един месец от един телефонен номер

15.03.2019г.

Публикувна нова редакция на "Общите условия".

 

20.02.2019

Нова точка 60 в Приложение 1: Забранени артикули и услуги

60. "Карти Мултиспорт"

 

19.11.2018:

Промени в т.7, приложение 1, "Забранени артикули и услуги":

Стар текст: Тютюневи и свързани с тях изделия, включително цигари, пури, пурети, тютюн за лула, тютюн за ръчно свиване на цигари, бездимни тютюневи изделия, тютюн за пушене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба, както и ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър и отпадъци от тютюн. Забраняват се обяви, свързани с електронни цигари, контейнери за многократно пълнене, течности, съдържащи никотин, бонгове, наргилета и водни лули.

Нов текст: "Тютюневи и свързани с тях изделия, включително цигари, пури, пурети, тютюн за лула, тютюн за ръчно свиване на цигари, бездимни тютюневи изделия, тютюн за пушене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба, както и ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър и отпадъци от тютюн. Забраняват се обяви, свързани с електронни цигари, контейнери за многократно пълнене, течности за електронна цигара, бонгове, наргилета и водни лули."

31.10.2018

Промени в т.7, приложение 1, "Забранени артикули и услуги"

Стар текст: Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки. Във връзка с промените в чл.99 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове се забранява публикуването на обяви и съобщения в платформата, чрез които се предлагат за продажба алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия, ръчно свити цигари или цигари, изработени.

Нов текст: Тютюневи и свързани с тях изделия, включително цигари, пури, пурети, тютюн за лула, тютюн за ръчно свиване на цигари, бездимни тютюневи изделия, тютюн за пушене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба, както и ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър и отпадъци от тютюн. Забраняват се обяви, свързани с електронни цигари, контейнери за многократно пълнене, течности, съдържащи никотин, бонгове, наргилета и водни лули.

Промени в т.59, приложение 1, "Забранени артикули и услуги"

Стар текст: Забранява се продажбата на джибри и други ферментирали плодови материали, предназначени за производство на алкохолни напитки. Забранява се и продажбата и отдаването под наем на малки обекти за дестилиране на алкохол (вкл. казани за варене на ракия), ако продавачът не предостави удостоверение за регистрация на обекта от началника на митницата по местонахождение на обекта.

Нов текст: Забранява се продажбата на алкохол и алкохолни напитки, както и на джибри и други ферментирали плодови материали, предназначени за производство на алкохолни напитки. Забранява се и продажбата и отдаването под наем на малки обекти за дестилиране на алкохол (вкл. казани за варене на ракия), ако продавачът не предостави удостоверение за регистрация на обекта от началника на митницата по местонахождение на обекта.

 

29.10.2018

Промени в т.53, приложение 1, "Забранени артикули и услуги"

Стар текст: Забранява се продажбата на монети и банкноти в обращение.

Нов текст: Забранява се продажбата на монети и банкноти в обращение. Абсолютно забранена е продажбата на неистински (фалшиви) монети и банкноти. Обяви за монети и банкноти с колекционерска и нумизматична стойност, които не са в обращение, трябва да съдържат колкото се може повече информация, включително: произход; година на емисия; сериен номер; оригинална снимка на продаваните монети/банкноти; състояние на монетата/банкнотата; отличителни белези (ако има такива).

 

20.09.2018

Нова точка в приложение 1, "Забранени артикули и услуги"  - "59.Забранява се продажбата на джибри и други ферментирали плодови материали, предназначени за производство на алкохолни напитки. Забранява се и продажбата и отдаването под наем на малки обекти за дестилиране на алкохол (вкл. казани за варене на ракия), ако продавачът не предостави удостоверение за регистрация на обекта от началника на митницата по местонахождение на обекта."

13.09.2018

Нова точка 15.3 "Контакт с Администратора може да се осъществи: 

- на телефонен номер 02/4012641;

- чрез формата за контакт, достъпна тук

- чрез услугата live chat

- на имейл адрес: support@olxbg.zendesk.com

- за въпроси с личните данни: dpo@olx.bg


 

 12.09.2018

Нова точка в приложение 1, "Забранени артикули и услуги"

58. Забранява се продажбата на кутии, контейнери и пликове (включително т.нар. магически и други подобни тип Mystery box), чието съдържание не е оповестено ясно и еднозначно."

 

03.09.2018

Променени в чл 8.7

Стара точка: В зависимост от размера на заредената сума в Акаунта, Потребителят може да получи различен брой “бонус точки” безплатно, които също могат да се използват за промотиране на обявите, публикувани през профила му. Заредените от Администратора “бонус точки“, които Потребителят е получил безплатно или на каквото и да е основание, могат да се използват в рамките на 90 дни от зареждането им.

Нова точка: В зависимост от размера на заредената сума в Акаунта, Потребителят може да получи различен брой "бонус точки" безплатно, които също могат да се използват за промотиране на обявите, публикувани през профила му. Заредените от Администратора "бонус точки", които Потребителят е получил безплатно или на каквото и да е основание, могат да се използват в рамките на 90 дни от зареждането им. В случай че бонус точките, налични в профила на потребителя, са недостатъчни за закупуване на избраната от потребителя промо-опция, потребителят следва да избере комбиниран метод на плащане - едновременно ползване на бонус точки и някой от другите налични методи за плащане.

13.08.2018

Промени в чл. 10.1 (7)

Стара точка: Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

Нова точка: Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители (например активни потребители). Администраторът има право без предварително уведомление да променя цените на определени категории платени услуги за лимитиран период в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

Нова точка в приложение 1, "Забранени артикули и услуги"

чл. 57 Забранява се продажбата на слонова кост с произход след 18 януари 1990 г. за африкански слон и 1 юли 1975 г. за азиатски слон. Забранена е и продажбата на слонова кост, датираща преди горепосочените дати – без изискуемия сертификат от Министерството на околната среда и водите, с изключение на „обработените екземпляри“, придобити преди 3 март 1947 г., които могат да бъдат търгувани в ЕС без сертификат (каквото е изискването по Регламент (ЕО) № 338/97). 

28.06.2018

Промени в чл.7, т.2

Стара точкаЦената трябва да се посочи по един от следните начини: (1) като фиксирана сума в лева или евро (2) едновременно като фиксирана сума и опция „по договаряне"; за обяви в категорията "Услуги" или "Работа" може да не се посочва фиксирана сума или (3) безплатно.

Променена на "Цената трябва да се посочи по един от следните начини: (1) като фиксирана сума в лева или евро, с включени в нея данъци и такси. (2) едновременно като фиксирана сума и опция „по договаряне"; за обяви в категорията "Услуги" или "Работа" може да не се посочва фиксирана сума или (3) безплатно."

22.06.2018

Нова точка 56 в приложение 1 "Забранени артикули и услуги":

Забранена е продажбата и предоставянето на други потребители на униформени облекла, символи и отличителни знаци, въведени за структурите на МВР, институции, организации и държавни органи.

 

Дата: 06.06.2018

Променена т.17 от приложение "Забранени артикули и услуги" от "Дипломи за завършено образование или курсове" на "Дипломи за завършено образование или курсове, както и копия на учебници, книги и други произведения, защитени с авторски права."

Нова точка 55 в приложение 1 "Забранени артикули и услуги":

- Оригинални кутии на артикули, защитени с права на интелектуална собственост, включително, но не само опаковки на артикули, забранени за препродажбa.

 

Дата 18.04.2018

Нови точки:

11.6 - "В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на OLX, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите."

13.7 - "Потребителят е единствено отговорен за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, в това число, но не само всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители, включително отговаря неограничено  за  последиците от своите действия. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора  във връзка с предоставянето на Услугите; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързат със съдържанието, публикувано от Потребителя.

Публикувайки определено съдържание в  OLX, Потребителят запазва правата си  върху съдържанието, като предоставя на Администратора неотменимо, неизключителнo, непрекъснато, световно, безвъзмездно, прехвърляемо и оттегляемо право за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения  във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора,включително, но не само с цел популяризиране във всички медийни формати и канали. Предоставените права са свързани с дейността на Администратора по изпълнение и достъп до Услугите.  

С публикуване на съдържание  в която и да е публично достъпна част на  Услугите, Потребителят е съгласен и предоставя на Администратора всички права, необходими за забраната или разрешаването на неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието  от която и да е трета страна без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят  предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта  (този лиценз изключва случаите на пренасяне (scrapping) и всякаква  друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта."

 

Дата 21.03.2018

Променена точка: чл. 11.3.

Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка  на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата OLX, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира профила или обявите си. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията „Моят профил“.

 

Дата 16.03.2018

чл.7, т.21. Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули. Не се допуска замяната на посочен в публикувана обява продукт или услуга с нов. Въвеждането на нов продукт или услуга, в нарушение на това условие ще се счита за нова обява.

Дата 14.02.2017

7.20. При публикуване на обява в категория “Електроника” потребителят е длъжен да посочи един артикул/една услуга на определена цена или  комплект от няколко артикула от една и съща подкатегория. Цената на комплекта от артикули, посочен в обявата, трябва да е за целия комплект.  В случай, че в обявата се предлагат няколко артикула, те трябва да отговарят на едно от следните изисквания: 

  1. да бъдат от една и съща подкатегория 
  2. всички артикули, които не се предлагат в комплект, да са на една и съща цена

Допълнителна информация е публикувана тук. 

Дата 06.02.2018

8.9. Стара точка: Цените на промо-опциите могат да варират в зависимост от категорията, в която са публикувани обявите, периодът и позицията на промотиране, както и цената, за която е публикувана конкретната обява. Цените на калкулатора са ориентировъчни, а сумите в страницата за плащане са крайните цени. 

Променена на: Цените на промо-опциите могат да варират в зависимост от категорията, в която са публикувани обявите, периодът и позицията на промотиране, както и цената, за която е публикувана конкретната обява.

Дата 05.02.2018

7.4. Стара точка: Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория.

Променена на: Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща. 

Дата 01.02.2018

Приложение 2: Забранени артикули

50. Стара точка: Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, премахване на iCloud и други подобни.

Променена на: Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи, премахване на iCloud и други подобни.

Дата 31.01.2018

7.7. Стара точка - Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател.

Променена на: Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

7.19. Нова точка - Ако потребителят е агенция или брокер на недвижими имоти е длъжен да изпълни условията на Приложение 5.

Дата 31.01.18

Настоящият документ е неразделна част от Общите условия за използване на www.olx.bg, предназначен е и има обвързваща сила за агенции за недвижими имоти (“агенция”), които възнамеряват  да използват функциите и услугите на платформата, чрез създаване на потребителски профил и публикуване на обяви в www.olx.bg.  

С приемане на условията в настоящото Приложение 5, агенцията потвърждава наличието на декларираните по-долу обстоятелства. 

  1. Агенцията декларира, че е получила изрично съгласие за предоставяне на личните им данни от потребителите, предоставили съдържанието в обявите на агенцията. 
  2. Съгласието на потребителите се отнася до всички лични данни и съдържание, предоставени от тях във връзка с обяви, включително, но не само име, телефон, снимки на имота, описание на имота, адрес на имота. 
  3. При изричен отказ от страна на потребител за публикуване на една или повече обяви в www.olx.bg, агенцията се задължава да не предоставя за публикуване в платформата тези обяви. 
  4. Администраторът на платформата OLX.BG не носи отговорност за оплаквания от страна на потребители за неправомерно използване и публикуване на техните данни в платформата.  Агенцията носи пълна отговорност за наличието на съгласие от своите клиенти за предоставяне на техните данни на платформата. В случай, че на Администратора бъдат наложени санкции от контролни органи или са уважени искове за нарушени права за защита на лични данни, агенцията ще обезщети Администратора за всички понесени вреди в пълен размер.
  5. Приемането на настоящата декларация е задължително условие за използване на платформата www.olx.bg за публикуване на обяви от агенция. В случай, че не е съгласна или не е в състояние да изпълни условията на настоящата декларация, агенцията не следва да използва платформата за публикуване на обяви на свои клиенти.  

Агенцията потвърждава, че е съгласна да бъде обвързана с настоящата декларация.

Дата 26.01.2018

Приложение 2, Забранени артикули. 

7. Стара точка: Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи.

Променена на: Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки. Във връзка с промените в чл.99 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове се забранява публикуването на обяви и съобщения в платформата, чрез които се предлагат за продажба алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия, ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, както и отпадъци от тютюн.

Дата 25.01.2018

Редакция на ценова листа, публикувана тук.

Дата 10.01.2018

Приложение 2, Забранени артикули. 

Нови точки: 

53. Забранява се продажбата на монети и банкноти в обръщение.

54. Забранява се продажбата на кожи от кучета и котки.

Дата 04.01.2018

Редакция на ценова листа, публикувана тук.