Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Пощенска пратка"

Чл.4. Характеристика на услугите

4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

4.2. Услугите в платформата OLX, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:

(а) да разглеждат съдържанието на обявите;

(б) да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги;

(в) да публикуват обяви от тип „Търся“ само в следните категории→подкатегории:

„Животни“ →„Търси партньор“ и „Животни“ → „Изгубени,намерени“;

(г) да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон, ако такъв е посочен

(д) да осъществяват покупки и продажби на артикули;

(е) да използват платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

(ж) да използват съвместната услуга на OLX и Econt за куриерски услуги.


4.3. (Нова, доп. в ОУ от 28.07.2017г.) За всяка подготвена пратка през панела за доставка в OLX, потребителят получава 5% (пет процента) от стойността на доставката под формата на бонус точки в своя акаунт, при наличието на следните условия: товарителницата да бъде подготвена чрез панела за доставка в OLX и доставката да бъде заплатена.
Бонус точките ще бъдат заредени в акаунта на потребителя автоматично до 10 дни след като съответната доставка бъде заплатена.

4.4. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.