Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Our site is currently down for maintenance.

Член 6. Публикуване и активност на обявите в „OLX“

  1. Публикуването на обяви може да се направи чрез регистрация в платформата OLX.
  2. За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни наличния в OLX електронен формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и парола.
  3. След като попълни данните във формуляра за регистрация, Потребителят получава съобщение на имейл адреса, който е посочил при регистрацията, в което се посочва начина, по който той следва да потвърди своята регистрацията.
  4. Потребителят е длъжен да не нарушава правата на трети лица използвайки данните за регистрация.
  5. Чрез регистрацията си Потребителят създава Акаунт в Платформата, който може да достъпва чрез имейла си, използван при регистрацията, и паролата си..
  6. (Изм. от 17.05.2016 г.) Платените обяви се архивират в акаунта на потребителя 30 дни след публикуването им или след покупката на съответния пакет (в зависимост от конкретната платена услуга), ако не бъдат подновени преди изтичането на този срок.
  7. (Нова от 17.05.2016 г.) Срокът, през който дадена безплатна обява ще бъде активна на платформата, преди да бъде подновена от Потребителя или архивирана, не може да бъде по-дълъг от 30 дни от датата на публикуването й, но може да бъде намаляван от Администратора чрез издърпването й на по-задна позиция и съкращаването на времето преди архивирането й в платформата и промяна на датата й на публикуване с по-задна такава. Администраторът има право да прави това по собствено усмотрение и критерии, без съгласието на публикувалия обявата Потребител и без да е нужно да се обосновава за подобно решение.
  8. Ако обявата не бъде подновена, то тя автоматично ще бъде архивирана. Регистриран потребител (т.е. такъв създал си Акаунт) може да архивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „архивирай“. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез натискането на бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен Лимита.