Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Чл.7. Платени услуги. Методи на плащане. Възстановяване на суми.

7.1. Платените услуги в Платформата осигуряват възможности за рекламиране на обявите чрез промо-опции или увеличаване на Лимита. Цените за платените услуги в платформата са обявени в Приложение 2, неразделна част от настоящите ОУ. Заплащането на платените услуги в Платформата може да се извърши само в българска валута. Използването на която и да е платена услуга в Платформата не гарантира изключителност на рекламираната обява. “Неизключителност на обявите” означава запазено право на Администратора да поставя банери, текст, видео и други рекламни материали на трети лица (включително конкуренти на Потребителя, публикувал обявата) навсякъде в сайта, включително и в пространството, заето от която и да е обява в OLX. Администраторът има същите неограничени права и по отношение на обяви, които са публикувани безплатно и във връзка с които не е използвана каквато и да е платена услуга на платформата.

7.2. Рекламирането на обявите се осъществява чрез показването им на заглавната страница на Платформата или най-горе, в списъка за съответната категория на ротационен принцип. Възможно е промотираните обяви от заглавната страницада не са видими при разглеждане на Платформата през мобилното приложение. Рекламирането на  обяви се извършва чрез покупка на промо-опции с парична равностойност.

7.3. Плащането на промо-опции може да се извърши чрез:

(а) избор на един от начините за директно плащане в Платформата;

(б) чрез заредени бонус точки в профила на потребителя.

7.4. “Директно плащане” означава купуването на промо-опция за конкретна обява или допълнителни позиции.

7.5. Уважаеми потребители, считано от 27.03.2020г. посоченият в настоящата т. 7.5 метод на плащане чрез SMS е неактивен. Извиняваме се за неудобството и се надяваме в скоро време отново да можем да ви предложим тази услуга!

Потребителят може чрез SMS да закупи промо-опция за "Обновяване на обява", както и допълнителни обяви, за сумата от максимум 24 лв. с ДДС за един месец от един телефонен номер. Месецът започва да тече от деня на първото плащане чрез SMS. Ако Потребителят надвиши тази сума за посочения период, то тя ще бъде таксувана от мобилния оператор, но Администраторът няма да предостави услуга срещу нея. SMS опцията не е налична, ако Потребителят е имал закупен пакет с обяви или обява със статус "Бизнес".

7.6. Зареждането на левове в профила на Потребител може да е за различни суми, без ограничение в общия им размер. Заредените суми, платени от Потребителя, могат да се ползват неограничено време за избрани от потребителя обяви. Администраторът си запазва правото да въведе едностранно срок за използването им, който ще бъде съобщен предварително на потребителите.

7.7. В зависимост от размера на заредената сума в профила, Потребителят може да получи различен брой "бонус точки" безплатно, които също могат да се използват за промотиране на обявите, публикувани през профила му. Заредените от Администратора "бонус точки", които Потребителят е получил безплатно или на каквото и да е основание, могат да се използват за закупуване на промо-опции в рамките на 90 дни от зареждането им. В случай че бонус точките, налични в профила на Потребителя, са недостатъчни за закупуване на избраната от потребителя промо-опция, потребителят следва да избере комбиниран метод на плащане - едновременно ползване на бонус точки и някой от другите налични методи за плащане. В случай на отказ от трансакция от страна на Потребителя при комбиниран метод на плащане, за възстановяване на бонус точките обратно в Профила, Потребителят следва да се  свърже с Администратора чрез формата за контакт.

7.8. Ползването на услуга „Промо-опция” към конкретна обява от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и след като получи потвърждение чрез електронни средства от Администратора, че промо-опцията за обявата е активирана. Потребителят изрично се съгласява, че директното плащане на промо-опции ще активира промотирането на съответната обява веднага. Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга или да промени категорията или местоположението на обявата, която иска да рекламира.

7.9. Цените на промо-опциите могат да варират в зависимост от категорията, в която са публикувани обявите, периодът и позицията на промотиране, както и цената, за която е публикувана конкретната обява.

7.10. Предоставянето на услугата “Увеличаване на Лимита” се активира веднага след като Администраторът получи плащане от Потребителя. Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга или да промени категорията или местоположението на обявата, която иска да рекламира.

7.11. Увеличаването на лимита може да се направи по два начина:

(а) чрез покупка на пакет от няколко обяви над Лимита за определена категория обяви, съгласно списъка на категориите в Платформата или

(б) чрез покупка на една или повече отделни бройки обяви над лимита.

Увеличавайки Лимита с пакет обяви, Потребителят купува определен брой позиции за активни обяви над Лимита в дадена категория обяви. До изтичането на срока на този пакет, Потребителят може да публикува обява, съответстваща на въпросната категория, за всяка една от тези позиции, от които той може да се възползва като публикува обяви до изтичането на срока на съответния пакет. Потребителят не може да сменя обявите си в рамките на купения пакет до изтичане на срока му.

7.12. При необходимост от публикуване на конкретни обяви в съответните категории, Потребителят може да увеличи Лимита си с една, две или повече отделни бройки обяви. По този начин, Потребителят получава възможност да публикува допълнителни, конкретни обяви над Лимита. Потребителят няма да има възможност да променя описанието на тези допълнителни обяви във връзка с предлаганите в тях стоки или услуги, ако те престанат да бъдат актуалнипреди изтичането на срока, за който са платени или по каквато и да е друга причина.

7.13. При едновременно използване на услугите “Промотиране на обяви чрез промо-опции” и “Увеличаване на Лимита“, Потребителят следва да прецени срока на промо-опцията, която купува, в зависимост от това, след колко време изтича срока на увеличения Лимит за съответната обява. Също така, при промотиране на безплатна обява, потребителят следва да съобрази срока на промотираната обява. Администраторът не възстановява суми за платени промо-опиции за обяви, чийто срок изтича по-рано от датата на която изтича срока на промо-опцията за съответната обява, нито удължава срока за увеличение на Лимита.

7.14. Администраторът издава фактури за сумите, които потребителите са платили за зареждане профилите си, с изключениена плащанията, направени чрез SMS. За да получи фактура, Потребителят следва да попълни данните си в секция „Настройки“ → „Данни за фактура“. Потребителят трябва да поиска фактура в 5 дневен срок от датата на плащането, в случай, че такава не е издадена автоматично от системата. Това може да се извърши чрез изпълнението на следните стъпки в секция „Плащания за фактури“:  избира и маркира плащанията, за които желае издаване на фактура, попълва съответните данни и изпраща за изпълнение с бутона „Издаване на електронна фактура“. С въвеждане на данни за фактура, Потребителят ще получава фактури за всички направени от него последващи плащания.

7.15. В случай, че Потребителят реши да преустанови ползването на предплатени от него суми и желае предплатена стойност да му бъде възстановена, той следва да попълни формуляра за възстановяване на суми в Платформата. Суми, платени чрез директни плащания не подлежат на връщане. Могат да се връщат само суми, платени за зареждане на потребителския профил. На връщане подлежи само частта от сумата, която Потребителят не е използвал за промо-опции по обявите си. Получени бонуси под формата на допълнителни/безплатни бонус точки или друг вид бонуси или награди не се осребряват или възстановяват по какъвто и да е начин от Администратора. Попълненият формуляр се подписва от потребителя  и се изпраща на Администратора по пощата на адрес: „Наспърс Класифайдс България” ЕООД ул. „Ангел Кънчев” № 1, ет. 3, София 1000.

В условията и в периода на обявено извънредно положение на територията на Република България, попълненият формуляр за възстановяване на суми се счита за надлежно подаден до Администратора, ако е подписан от потребителя и изпратен сканиран на  support@olxbg.zendesk.com от имейл адреса, с който е регистриран потребителят, желаещ връщането на съответната сума.

7.16. Връщането на суми на Потребителя се извършва от Администратора в 14-дневен срок от датата на получаване на подписания формуляр. Подлежащите на връщане суми се превеждат по банковата сметка, посочена от Потребителя във формуляра за възстановяване на суми.

7.17. Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, предплатена за ползването на съответната услуга, ако услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение от Администратора, с изключение на случаите, описани по-долу.

7.18. Потребителят не може да претендира възстановяване на предплатени суми за активирани промо-опции за обяви, за закупени пакети от обяви или за отделни позиции, във всички случаи, когато профилът му е блокиран и обявите му са свалени от Администратора заради действия на потребителя при използване на Платформата, които са в нарушение на ОУ и приложенията към него. Потребителят не може да претендира възстановяване на платени суми за промотирана обява, която е била архивирана/деактивирана или изтрита от самия Потребител или е свалена от Администратора след сигнал на потребител, че обявата вече не е валидна/актуална.

7.19. В случай, че на Потребител са възстановени суми без основание, Администраторът има право да получи обратно тези суми от Потребителя.

7.20. Потребителят, чийто профил е бил блокиран поради нарушение на ОУ от Администратора и е използвал възможността за възстановяване на предплатени суми,  няма право при създаване на нов профил и заплащане на промо-опция и/или пакет от обяви да претендира повторно възстановяване на предплатени от него суми.