Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Пощенска пратка"

Чл.7. Условия за публикуване на обяви

За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

7.1. Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

7.2. Цената трябва да се посочи по един от следните начини: (1) като фиксирана сума в лева или евро, с включени в нея данъци и такси. (2) едновременно като фиксирана сума и опция „по договаряне"; за обяви в категорията "Услуги" или "Работа" може да не се посочва фиксирана сума или (3) безплатно.

7.3. Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.

7.4. Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща. 

7.5. Да избере вида на обявата – “частна” или “бизнес”. Потребителят може да променя избрания вид на своята обява след публикуването й. Администраторът може неограничено да променя вида на обявите на Потребителя, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на платформата. Потребителят няма възможност да променя вида на своята обява, ако Администраторът е направил промяна във вида на обявата. Обявите получават статут на „бизнес“ обяви, ако Потребителят закупи пакет за увеличаване на Лимита,  независимо дали е частен или бизнес потребител. В тези случаи, Потребителят не може да променя статутът на обявите като “частни”. Потребителите могат да запазват частния характер на своите обяви, включително на безплатните чрез покупка на една или няколко отделни бройки обяви, с които да увеличат Лимита си.

7.6. Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция обява, в която е посоченото местоположение е  неправилно.

7.7. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

7.8. Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули.

7.9. Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви. 

7.10 Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.

7.11. Да публикува в различни обяви  артикули от различни подкатегории. Да публикува едни и същи продукти с различни размери в една и съща обява.

7.12. Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

7.13. Да не публикува обяви, рекламирани в платформата OLX чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

7.14. Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.

7.15. Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.

7.16. Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули.

7.17. Да не публикува обяви за артикули, включени в забранения списък на Приложение No 2, неразделна част от ОУ.

7.18. Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин.

7.19. Ако потребителят е агенция или брокер на недвижими имоти е длъжен да изпълни условията на Приложение 4.

7.20. При публикуване на обява в категория “Електроника” потребителят  е длъжен да посочи един артикул/една услуга на определена цена или  комплект от няколко артикула от една и съща подкатегория. Цената на комплекта от артикули, посочен в обявата, трябва да е за целия комплект.  В случай, че в обявата се предлагат няколко артикула,  те трябва да отговарят на едно от следните изисквания: 

  1. да бъдат от една и съща подкатегория 
  2. всички артикули, които не се предлагат в комплект, да са на една и съща цена

7.21. Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули. Не се допуска замяната на посочен в публикувана обява продукт или услуга с нов. Въвеждането на нов продукт или услуга, в нарушение на това условие ще се счита за нова обява.

Допълнителна информация е публикувана тук.