Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Чл.8. Публикуване на обяви

8.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Платформата Потребители.

8.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в OLX и посочване на мобилен номер за верификация .

8.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията.  В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез SMS, изпратен на регистрирания от Потребителя мобилен номер. Не се допуска регистрирането на един и същ мобилен номер за повече от един потребителски Профил. Ако един и същ мобилен номер е посочен в два и повече Профила, последните се блокират и се изпраща съобщение за избор на потребителски профил. Активира се отново избраният от Потребителя профил, а останалите остават блокирани. В случай на изтриване на потребителски Профил, телефонният номер, използван за верификация на Профила, се освобождава за ново използване след изтичане на 30 дни от изтриване на Профила. Ако Потребител желае да създаде нов Профил със същия телефонен номер преди изтичане на 30-дневния срок, Потребителят уведомява за това Администратора, който по своя преценка освобождава номера за ново използване.

8.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. 

8.5. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията “Facebook вход”.

8.6. Обявите на Потребителя се архивират в профила му след изтичането на 30 дни, считано от датата на публикуването им, освен ако тези обяви не са подновени преди изтичането на 30-дневния срок.

8.7. Срокът на активност на безплатна обява в Платформата, преди подновяването й от Потребителя или архивирането й, е максимум 30 дни след датата на публикуването й. Този срок може да бъде намален чрез преместването й на по-задна позиция и съкращаване на времето преди архивирането й в Платформата. Възможна е и промяна на датата на публикуване на безплатна обява с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи.

8.8. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде архивирана. Потребителят може да архивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Архивирай“. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен Лимита.

8.9. Във всички случаи, в които възникне проблем с обява на Потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с  Администратора чрез формата за контакт и  да опише конкретния проблем с обяватa.

8.10. За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

(1) Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

(2) Цената трябва да се посочи по един от следните начини: (i) като фиксирана сума в лева или евро, с включени в нея данъци и такси; (ii) едновременно като фиксирана сума и опция „по договаряне"; за обяви в категорията "Услуги" или "Работа" може да не се посочва фиксирана сума или (iii) безплатно.

(3) Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.

(4) Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща.  Потребителят може да публикува обяви от категория „Търся“ само в следните категории и подкатегории:

„Животни“ → „Търси партньор“;

„Животни“ → „Изгубени, намерени“

“Недвижими имоти” → “Съквартиранти”;

(5) Да избере вида на обявата – “частна” или “бизнес”. Потребителят може да променя избрания вид на своята обява след публикуването й. Администраторът може неограничено да променя вида на обявите на Потребителя, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на Платформата. Потребителят няма възможност да променя вида на своята обява, ако Администраторът е направил промяна във вида на обявата. Обявите получават статут на „бизнес“ обяви, ако Потребителят закупи пакет за увеличаване на Лимита, независимо дали е частен или бизнес потребител. В тези случаи, Потребителят не може да променя статутът на обявите като “частни”. Потребителите могат да запазват частния характер на своите обяви, включително на безплатните чрез покупка на една или няколко отделни бройки обяви, с които да увеличат Лимита си.

(6) Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция обява, в която е посоченото местоположение е неправилно.

(7) Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че Потребителят публикува в Платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

(8) Да напише обявата на български език (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена, ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули, както и за описание на технически текст/параметри.

(9) Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви. 

(10) Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия иснимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.

(11) Да публикува в различни обяви артикули от различни подкатегории. Да публикува едни и същи продукти с различни размери в една и съща обява.

(12) Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

(13) Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

(14) Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.

(15) Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.

(16) Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули.

(17) Да не публикува обяви за артикули, включени в забранения списък на Приложения 1 и 5, неразделна част от настоящите ОУ. В случай, че Потребител публикува една или повече обяви в нарушение на този член, същият е длъжен да обезщети Администратора за всички вреди от нарушението в пълен размер, включително за наложени имуществени санкции от контролни органи и присъдени разноски.

(18) Ако потребителят е агенция или брокер на недвижими имоти е длъжен да изпълни условията на Приложение 4

(19) При публикуване на обява в категория “Електроника” Потребителят е длъжен да посочи един артикул/една услуга на определена цена или  комплект от няколко артикула от една и съща подкатегория. Цената на комплекта от артикули, посочен в обявата, трябва да е за целия комплект.  В случай, че в обявата се предлагат няколко артикула, те трябва да отговарят на едно от следните изисквания: 

(i) да бъдат от една и съща подкатегория;

(ii) всички артикули, които не се предлагат в комплект, да са на една и съща цена.

(20) Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули. Не се допуска замяната на посочен в публикувана обява продукт или услуга с нов. Въвеждането на нов продукт или услуга, в нарушение на това условие ще се счита за нова обява.

(21) Потребителят се задължава да не използва в обявата снимки и изображения, които съдържат визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и ефекти, включително, но не само:
(i) цветни рамки около самите снимки и изображения;
(ii) надписи, гласящи "Промоция", "Разпродажба", "Ликвидация", "Последни бройки" и други подобни изявления, които биха променили потребителското поведение чрез твърдения за изгодност на сделката, намаления на цени, промоционални оферти, уникалност или претенции за качество на предлаганите стоки или услуги, изчерпване на количества, срокове за валидност на дадени условия и пр.;
(iii) визуални ефекти и добавки върху снимките и изображенията с цел привличане на вниманието на потребителите, които видимо открояват визуално съответната обява от останалите обяви в сайта.
(22) Забранява се публикуването на обяви за недвижими имоти, които не отговарят на публикуваните в обявата описание, снимки и местоположение на имота. Всички обяви, свързани с недвижими имоти, включително публикуваните към тях снимки и описания на имотите, трябва да бъдат поддържани актуални, точни и достоверни по всяко време, в което обявата е активна, като обявата трябва да съдържа най-малко следните параметри: тип на имота, квадратура и етажност, вид на сделката, населено място и квартал, в който се намира имота. Пoтребителят се задължава незабавно да премахва от платформата обявите за имоти, които вече не са актуални, отнасят се за имоти, които вече са закупени или отдадени под наем. В противен случай, Администраторът си запазва правото да премахва обявите в нарушение незабавно и без да посочва причина за това. 

Допълнителна информация е публикувана тук.