Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Чл.9. Сигнали при нарушени права на интелектуална собственост

9.1. Публикуването в сайта на съдържание, което нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост (например предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба, неправомерното използване на търговски марки, или публикуването на авторски текстове, описания, снимки или изображения без съгласие на правоносителите) е забранено. Обяви, представени като „фалшификат”, „реплика”, „имитация” се премахват без предупреждение и без право на редакция.

9.2. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на права на интелектуална и/или индустриална собственост върху съдържание, публикувано от Потребители, или съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта.

9.3. Уведомления и сигнали относно обяви или съдържание в сайта, за които се твърди, че нарушават права на интелектуална и/или индустриална собственост, се изпращат  чрез формата за контакт, достъпна тук. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от OLX при условията на Чл. 15.1 - 15.4 от Общите условия.

9.4. Право да сигнализират за евентуалното нарушение по чл. 9 имат:

(1) легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата; или

(2) упълномощеният представител по ИС или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.

9.5. (1) Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържа:

1. пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е легитимен собственик на обекта на ИС, чиито права са нарушени;

2. доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.);

3. пълен списък с линкове към докладваните обяви.

(2) Притежателите на авторски права представят доказателства за авторство и оригиналност върху своите творби, чиито права са нарушени.

9.6. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 14 дни от датата на получаване. Възможно е срокът да бъде удължен с цел проучване и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Отговор на сигнала се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които лицето е изпратило жалбата. В случай че бъдат установени неточности или в подадения сигнал липсват някои от изискуемите документи, Администраторът може да се свърже с подателя на сигнала за допълнителни инструкции.

9.7. Всички жалби за нарушени права на ИС, които Администраторът счете за основателни и подкрепени с доказателства се уважават, а докладваните обяви или съдържание се премахват от Уебсайта.

9.8. (1) Засегнатите потребители от жалбата имат право да оспорят действията по жалбата. Жалбоподателят се уведомява за всяко възражение от засегнат потребител.

(2) Всеки засегнат потребител от действия във връзка с жалба по този член може да изпрати своите възражения на имейл адрес contact@olx.bg. Администраторът по своя преценка свързва директно двете страни за осъществяване на директна комуникация, като уведомява страните за това по подходящ начин. В случай, че възраженията на засегнатия потребител не са подкрепени с доказателства, обявата или съдържанието не подлежат на възстановяване.