Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Our site is currently down for maintenance.

Чл.11. Поверителност

11.1. С достъпа до уебсайта и използването на платформата OLX, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата OLX, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ (Приложение №1) и е достъпна тук.

11.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.                   

11.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка  на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата OLX, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира обявите си. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията „Моят профил“.

11.4. Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в обявите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка с платформата OLX.

11.5. Личните данни на Потребителя, въведени от него в платформата OLX във връзка с изготвяне на онлайн товарителница за доставка на артикули, остават запаметени в системата, дори и да не е  довършена товарителницата.