Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Пощенска пратка"

Чл.14. Промени в ОУ

14.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

14.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата OLX. Всяко използване на платформата OLX по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

14.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата OLX по какъвто и да е начин.