Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Our site is currently down for maintenance.

Член 1. Определения

Определения - термините, използвани в Споразумението имат следния смисъл:

 • Администратор - дружеството „Наспърс Класифайдс България” ЕООД, поддържащо платформата OLX.
 • OLX или Платформата - платформата за публикуване на онлайн обяви, оперираща под името OLX.
 • Обява - Обява (съобщение) за продажба и/или за търсене на стоки или извършване/търсене на услуги.
 • Артикули - стоки, услуги и права, които се търсят или предлагат в OLX.
 • Потребител - физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението и сключило Споразумението.
 • Акаунт - сбор от данни на Потребителя, включващи електронна поща и парола за вход в OLX.
 • Регистрация - процедурата по създаване на нов Акаунт.
 • Лимит - броят безплатни обяви, които Потребител може да публикува в в OLX.
 • Споразумение с потребителя - настоящите Общи условия на „Наспърс Класифайдс България” ЕООД.
 • Промо опция - Платен вариант на рекламиране (промотиране) на обява, публикувана от Потебител.
 • Кредити - Паричната сума, която Потребител плаща авансово, за да зареди Акаунт с цел след това да я използва за рекламиране (промотиране) на свои обяви или да увеличи Лимита на обявите си.