Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Пощенска пратка"

Чл.1. Дефиниции

OLX.bg е уебсайт с платформа за обяви и реклама (OLX), която се управлява от администратор и  се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата OLX. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

В сила от 14.02.2018 г.

 

Чл.1. Дефиниции

 

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

 

“ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.olx.bg.

“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес  (URL) www.olx.bg.

“OLX” – платформа за обяви и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта

за публикуване на онлайн обяви, собственост на Администратора.

“Администратор” – търговско дружество Насперс Класифайдс България ЕООД, което управлява и  поддържа сайта и платформата. За връзκa c нac - 02/4012641. 

“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.

“Профил”  - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.

“Услуги”  - всички услуги на Администратора,  или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.olx.bg.

“Обява” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) за съобщение за продажба или покупка на продукт или услуга.

“Частна обява” – е безплатна обява на  физическо лице.

“Бизнес обява” – e обява, която е определена от потребителя в тази категория или за която е закупен един или повече пакет обяви от потребителя, независимо дали същият е физическо или юридическо лице.

“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в платформата OLX.

“Лимит” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в OLX.

“Лева”  - парична сума, предназначена за плащане на промо-опции и допълнителни позиции, платена авансово от потребителя и отразена в неговия профил.