Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Чл.2. Дефиниции

 

 

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“Общи условия”, “ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.olx.bg.

“Уебсайт”“Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.olx.bg, неговите приложения, мобилни и други версии.

“OLX”, “Платформа” – платформа за обяви и реклама, собственост на Администратора, достъпна за потребителите чрез Уебсайта.

“Администратор” – търговско дружество “Наспърс Класифайдс България” ЕООД, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата.

“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице,  което се е съгласило с Общите условия, достъпва Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

“Услуги”  - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.

“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата.

“Обява” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.), съдържащо предложение за продажба на продукт или услуга.

“Частна обява” – обява, публикувана от физическо лице. 

“Бизнес обява” –обява, която е определена от Потребителя с такъв статус при публикуването й или от Администратора впоследствие,или такава,която е част от закупен пакет обяви от Потребителя, независимо дали същият е физическо или юридическо лице.

“Профил” - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта.

“Частен профил”– съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Уебсайта за лични нужди по нетърговски начин.

“Бизнес профил”  - съвкупността от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Администратора по търговски начин или за търговски цели.

“Търговски начин”– всички случаи, когато услугите се използват от името и за сметка на потребител търговец по смисъла на Търговския закон.

“Търговски цели”– използване на услугите с цел реализиране на търговска печалба в следните неизчерпателно изброени хипотези: предлагане на различни разцветки от един и същи артикул; предлагане на един и същи артикул в големи количества; предлагане на един и същи артикул в различни размери и др. 

“Лимит” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в OLX. Научете повече за видовете лимити тук.

“Частeн лимит”- броят безплатни обяви, които могат да публикуват Потребители, които не са публикували обява със статус "Бизнес" или нямат закупени допълнителни бизнес обяви или пакети в дадена категория.

"Бизнес лимит"- броят обяви, които могат да публикуват Потребители, които:

(i) са публикували обява със статус "Бизнес" в дадена категория; или

(ii) са закупили допълнителни бизнес обяви или пакети в дадена категория.