Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Пощенска пратка"

Чл.9. Права, задължения и отговорност на потребителите

9.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в платформата OLX в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

9.2. Потребителят се задължава:

    (1) Да осъществява достъп до услугите в платформата OLX чрез     технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.

    (2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от    платформата OLX, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от  уебсайта, включително  от версиите за мобилни приложения.

    (3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа,     поддържани от Администратора.

    (4) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложение 2 към ОУ и не нарушават разпоредби  на действащото законодателство.

    (5) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно,     дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или     нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на     насилие и терор,  жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.

    (6)  Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава     или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

    (7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и     въведените мерки и технически средства за защита на платформата OLX от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.

    (8) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя  или по  друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk  mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е  форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.

    (9) Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп в платформата OLX, да не          използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за     ползване от други лица.

    (10) Да не нарушава поверителността на други потребители на платформата OLX чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

    (11) Да не използва търговските марки на Администратора, включително "OLX" и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие  с разпоредбите на чл. 13 в ОУ.

9.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата OLX.

9.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.