Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Приложение 1: Забранени артикули и услуги

 1. Забранено е публикуването на обяви в платформата OLX, които съдържат  или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:
 2. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.
 3. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.
 4. Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.
 5. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
 6. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.
 7. Тютюневи и свързани с тях изделия, включително цигари, пури, пурети, тютюн за лула, тютюн за ръчно свиване на цигари, бездимни тютюневи изделия, тютюн за пушене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба, както и ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър и отпадъци от тютюн. Забраняват се обяви, свързани с електронни цигари, контейнери за многократно пълнене, течности, съдържащи течности за електронна цигара, бонгове, наргилета и водни лули.
 8. Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда (например сярна киселина, карбид).
 1. Психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.
 2. Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.
 3. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).
 4. Огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на надлежно разрешително.
 1. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона.
 2. Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и други, при положение, че не са забранени за продажба от закона.
 3. Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.
 4.  Дипломи за завършено образование или курсове, както и копия на учебници, книги и други произведения, защитени с авторски права. "
 5. Ясновидство и гадателство.
 6. Обяви за работа през интернет, както и всички видове афилиeйт маркетинг програми.
 7. Обяви за работа в чужбина.
 8. Предлагане и изкупуване на всякакви вземания.
 9. Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да е посочено  недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата, който следва да изпрати до Администратора при поискване копие на документ, легитимиращ го като неин представител.
 10. Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. “финансови пирамиди” или финансови структури, организиране  на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.
 11. Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.
 12. Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.
 13. Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.
 14. Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.
 15. Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.
 16. Празни гаранционни карти (непопълнени).
 17. Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи.
 18. Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа.
 19. Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание.
 20. Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони, както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
 21. Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокирания и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
 22. Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от  уеб страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им.
 23. Активационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят.
 24. Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат: а) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, и чието притежание е забранено; б) нарушаването на разпоредбите на приложимото право.
 25. Профили за моментални съобщения в Интернет (например Skype).
 26. Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща).
 27. Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там.
 28. Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми.
 29. Автомобилни обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP и др.).
 30. Билети за каквито и да събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет или на които не е приложена снимка към обявата. Билети, на които няма обявена номинална стойност могат да се продават, само ако Потребителят представи доказателство за цената на съответния тип билет и го продава на нея или на по-ниска цена и приложи снимка на този билет.
 31. Свастики, нацистки символи
 32. Обяви за продажба на животни от бизнес потребители ако в обявата изрично не е е посочен номер на лиценз на животновъдния обект в ОДБХ.
 33. Четка за изправяне на коса Fast Hair Straightener, модел HQT 906.
 34. Промоционални артикули, тестери на продукти, които не са предназначени за продажба или размяна.
 35. SIM карти за мобилни телефони
 36. Продажба на акаунти в платформи за видеоигри
 37. Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи, премахване на iCloud и други подобни.
 38. Пчелни майки и рояци, ако търговците не са посочили номер на лиценз за съответната година, име и тел. номер, съгласно Закон за Пчеларството. Предприятията за преработка на восък и восъчни основи трябва да спазват нормативните изисквания по наредбите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Търговията и превозването на пчелни майки и рояци се осъществява със сертификат за произход, издаден от развъдна организация, както и ветеринарномедицинско за транспортиране на животни.
 39. Забранява се предлагането на артикули и/или услуги от настоящия списък като подарък самостоятелно или заедно с други продукти или услуги.
 40. Забранява се продажбата на монети и банкноти в обращение. Абсолютно забранена е продажбата на неистински (фалшиви) монети и банкноти. Обяви за монети и банкноти с колекционерска и нумизматична стойност, които не са в обращение, трябва да съдържат колкото се може повече информация, включително: произход; година на емисия; сериен номер; оригинална снимка на продаваните монети/банкноти; състояние на монетата/банкнотата; отличителни белези (ако има такива).

 41. Забранява се продажбата на кожи от кучета и котки.

 42. Оригинални кутии на артикули, защитени с права на интелектуална собственост, включително, но не само опаковки на артикули, забранени за препродажбa
 43. Забранена е продажбата и предоставянето на други потребители на униформени облекла, символи и отличителни знаци, въведени за структурите на МВР, институции, организации и държавни органи.
 44. Забранява се продажбата на слонова кост и продукти, изработени от такава. Ние от OLX Group сме членове на End Wildlife Trafficking Online и като такива сме отдадени на защитата на биоразнообразието. Не сме в състояние да следим дали законовите изисквания за продажба на слонова кост са изпълнени, поради което си запазваме правото да забраним всички обяви за слонова кост в Платформата. За повече информация относно End Wildlife Trafficking Online посетете www.endwildlifetraffickingonline.org
 45. Забранява се продажбата на кутии, контейнери и пликове (включително т.нар. магически и други подобни тип Mystery box), чието съдържание не е оповестено ясно и еднозначно.
 46. Забранява се продажбата на алкохол и алкохолни напитки, както и на джибри и други ферментирали плодови материали, предназначени за производство на алкохолни напитки. Забранява се и продажбата и отдаването под наем на малки обекти за дестилиране на алкохол (вкл. казани за варене на ракия), ако продавачът не предостави удостоверение за регистрация на обекта от началника на митницата по местонахождение на обекта.
 47. Карти "Мултиспорт"
 48. Лекарства и хомеопатични продукти
 49. Флуорсъдържащи парникови газове (фреони), както и други вещества и артикули, посочени в Приложение II и III от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006.