Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Приложение 4: Декларация за личните данни, събирани от агенции за недвижими имоти

Настоящият документ е неразделна част от Общите условия за използване на www.olx.bg, предназначен е и има обвързваща сила за агенции за недвижими имоти (“агенция”), които възнамеряват  да използват функциите и услугите на платформата, чрез създаване на потребителски профил и публикуване на обяви в www.olx.bg.  

С приемане на условията в настоящото Приложение 5, агенцията потвърждава наличието на декларираните по-долу обстоятелства. 

  1. Агенцията декларира, че е получила изрично съгласие за предоставяне на личните им данни от потребителите, предоставили съдържанието в обявите на агенцията. 
  2. Съгласието на потребителите се отнася до всички лични данни и съдържание, предоставени от тях във връзка с обяви, включително, но не само име, телефон, снимки на имота, описание на имота, адрес на имота. 
  3. При изричен отказ от страна на потребител за публикуване на една или повече обяви в www.olx.bg, агенцията се задължава да не предоставя за публикуване в платформата тези обяви. 
  4. Администраторът на платформата OLX.BG не носи отговорност за оплаквания от страна на потребители за неправомерно използване и публикуване на техните данни в платформата.  Агенцията носи пълна отговорност за наличието на съгласие от своите клиенти за предоставяне на техните данни на платформата. В случай, че на Администратора бъдат наложени санкции от контролни органи или са уважени искове за нарушени права за защита на лични данни, агенцията ще обезщети Администратора за всички понесени вреди в пълен размер.
  5. Приемането на настоящата декларация е задължително условие за използване на платформата www.olx.bgза публикуване на обяви от агенция. В случай, че не е съгласна или не е в състояние да изпълни условията на настоящата декларация, агенцията не следва да използва платформата за публикуване на обяви на свои клиенти.  

 

Агенцията потвърждава, че е съгласна да бъде обвързана с настоящата декларация.