Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Изтриване на моите данни.

Мога ли да поискам изтриването на моите данни?
Да. Имате право да изтривате личните си данни, ако данните вече не са необходими
за целите, за които са събрани, или няма други законни цели за по-нататъшна обработка. Можете да поискате от OLX да прекрати обработката на данните Ви и да ги изтрие.
Намерете опцията "Изтриване на профила" в профила си и кликнете върху нея. Ще получите подходящо потвърждение.

 

0.PNG

2.PNG


Не забравяйте, че след като направите това, няма да можете да го отмените.
Не забравяйте, че данните Ви ще бъдат изтрити без излишно забавяне, но не по-късно от един месец след уведомяването.
Споделянето на данни може да отнеме повече време в специални случаи или ако данните са изключително големи и/или сложни. И в двата случая ще бъдете информирани за времето на подготовката на данните, по-дълго от 30 дни. Ако ние се нуждаем от допълнителна информация, за да подготвим данните, за да идентифицираме правилния потребител, ние ще се свържем с Вас незабавно. След това ще изчакаме да Ви предоставим информация, преди да подготвим правилните данни. Ако имате допълнителни въпроси относно този процес, моля, свържете се с нас чрез формата за контакт.

Мога ли да Ви помоля да блокирате моята лична информация?
Да. Имате право да ограничите обработката на личните ви данни. Моля, не забравяйте, че според GDPR има някои изключения.

Мога ли да получа данните или да поискам да бъдат прехвърлени на друг администратор?
Да. Имате право да прехвърляте данни, което означава, че можете да получите
личните си данни, които сте предоставили на OLX , в подреден, широко използван и лесен за четене формат. Можете също да поискате да прехвърлите данни на друг администратор, ако това е технически възможно.

Какво ще стане, ако OLX отхвърли заявката ми?
Това не трябва да се случва! Ако обаче OLX не отговори на заявките, които сте направили, можете да подадете жалба до съответния компетентен орган. Преди да направите това, обаче, препоръчваме да се свържете с нас, за да установите обстоятелствата.

Трябва ли да платя такса?
Не. Всички действия, предприети в резултат на Вашата заявка, са безплатни. Ако обаче заявлението е неоснователно или особено обширно, OLX има право:
- да налага подходяща такса, свързана с административните разходи, произтичащи от подготовката на данните, например отпечатване и изпращане на голям набор от документи,
- да откаже да предприеме действия по искането/заявката.