Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Нарушени права на интелектуална собственост

"Наспърс Класифайдс България" ЕООД има последователна политика по отношение закрилата на права на интелектуална собственост (ИС) и разглежда всяка подадена жалба за извършени евентуални нарушения.

Всяка подадена жалба, трябва:

  • да посочва конкретно  индивидуализирана обявата, за  която се твърди че нарушава права върху марка или други права на ИС;
  • да бъде подадена от оправомощено лице - собственик или надлежно упълномощен представител по ИС, адвокат
  • да бъде приложен документ - доказателство относно правата върху обекта на ИС, за който се докладва нарушение (свидетелство за регистрация на марка от Патентен офис, лицензионен договор или друг документ).

В случай, че жалбоподателят е посочил неточна или невярна информация, както по отношение на нарушението, така и по отношение на правата си върху конкретния обект на ИС, предмет на жалбата, същият носи пълна отговорност пред потребителите на платформата OLX за нарушаване на техни права и други законни интереси.

Всякакви искове на засегнати потребители ще бъдат директно насочвани към жалбоподателя. Отделно, жалбоподателят носи пълна имуществена отговорност за всички вреди, причинени на "Наспърс Класифайдс България" ЕООД от неоснователно подадена жалба за нарушени права на ИС.