Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Доставка между офисите на Еконт"

Чл.3. Описание на услугите и политика на съдържанието

3.1. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки.

3.2. Услугите в Платформата, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:

(а) разглеждане на съдържанието на обявите в Платформата;

(б) публикуване на обяви запродажба на предлагани от Потребителите стоки и услуги;

(в) възможност за комуникация с други Потребители на Платформата чрез лични съобщения или по телефон или друг начин, ако такъв е посочен;

(г) осъществяване на покупки и продажби на Артикули;

(д) използване на платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

(е) използване на съвместната услуга на OLX и Econt за куриерски услуги.

(ж) други услуги

3.3. За всяка подготвена пратка през панела за доставка в OLX, Потребителят получава 5% (пет процента) от стойността на доставката под формата на бонус точки в своя Профил, при наличието на следните условия: товарителницата да бъде подготвена чрез панела за доставка в OLX и доставката да бъде заплатена. Бонус точките ще бъдат заредени в Профила на Потребителя автоматично до 10 дни след като съответната доставка бъде заплатена.

3.4. По усмотрение на Администратора, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

3.5. През Платформата могат да се извършват плащания и други транзакции, като се използват доставчици - трети страни. Вие приемате и се съгласявате, че OLX не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с такива транзакции.

3.6. Потребителят използва Услугите и Уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствиетона използваните услуги с неговите представи и очаквания.