Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Our site is currently down for maintenance.

Член 5. Условия за ползване на „OLX“

  1. Платформата може да бъде използвана от дееспособни физически лица над 18 годишна възраст, от юридически лица и от други правни образувания, създадени в съответствие с българското законодателство.
  2. Използването на услугите, описани в предмета на споразумението, изисква регистрация в OLX, такава може да бъде направена при спазване на изискванията за нея, предвидени в настоящото Споразумение.
  3. Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно. Обяви, чиито брой надвишава Лимита, както и допълнителни Акаунти на един и същ потребител, ще бъдат изтривани по преценка на Администратора.
  4. Използването на Платформата изисква наличието на инструменти, които позволяват достъп до Интернет, включително програма, която позволява преглеждането на съдържанието на съответната Интернет страница или мобилно приложение.