Свържи се с нас

Добави обява

Свържи се с нас

Логика за публикуване на обяви
"Пощенска пратка"

Чл.6. Създаване, публикуване, архивиране и активност на обяви

6.1. Публикуването на обяви е достъпно  за регистрирани в платформата OLX потребители.

6.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в OLX и посочване на мобилен номер за верификация .

6.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на мейл адреса, посочен при регистрацията.  В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез  SMS, изпратен на регистрирания от Потребителя мобилен номер. Не се допуска регистрирането на един и същ мобилен номер за повече от един потребителски профил. Ако един и същ мобилен номер е посочен в два и повече различни профила, последните се блокират и се изпраща съобщение за избор на потребителски профил. Активира се отново избраният от Потребителя профил, а другите остават блокирани.

6.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

6.5. Достъпът до профила на Потребителя  се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията “Facebook вход”.

6.6. Платените обяви на Потребителя се архивират в профила  му след изтичането на 30 дни, считано от датата на публикуването им, освен ако тези обяви не са подновени преди изтичането на 30-дневния срок.

6.7. Срокът на активност на безплатна обява в платформата OLX, преди подновяването й от потребителя или архивирането й, е максимум 30 дни след датата на публикуването й. Този срок може да бъде намален  чрез преместването й на по-задна позиция и съкращаване на времето преди архивирането й в платформата. Възможна и допустима е и промяна на датата на публикуване на безплатна обява с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи.

6.8. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде архивирана. Потребителят може да архивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Архивирай“. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен Лимита.

6.9. Във всички случаи, в които  възникне проблем с обява на потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с  администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.